Røroskalenderen 2020!

 

Kalenderen er blitt en tradisjon og henter rundt omkrig i mange hjem i regionen og rundt omkring i landet, Sågar blir en del også sendt til utlandet. Fra 1994 har forlaget gitt ut Røroskalenderen hvert år. Kalenderen for 2020 har flotte hovedbilder hver måned fra Røros. I tillegg omtaler vi 12 lag/foreninger og 12 personer som månedens navn og som har tilknytning til laget.

Kalender kan bestilles direkte fra forlagets nettsider. Velg «kjøp» fra hovedmenyen og bruk bestillings skjema. Den kan også bestilles over mail: aage.aas(a)fjellheimenforlag.no eller over telefon 48 14 74 32.

Pris kr. 150.-

 

Jul i fjellheimen 2019!

 

Jul i Fjellheimen 2019 har et vidt spekter av emner, hvor vi blant annet kan nevne historien om Jensvold elektrisitetsverk, Brekken krets - Brekken skole. Fotorgraf einar Brean. Den eventyrlystne 14-åringen Per Halvard Johnsen som dro til sjøs. Petra fra Kuråsa. Apotek og akptekdrift på røros. Geologiens dag 2019. Oskar tørres Lindstad - hobbybonde og gardist. Gjøsvika sagbruk. Restaurering av terassemurene på røros kirkegård

 

Pris kr. 175,-


 

Velkommen til våre nettsider!

Fjellheimen Forlag ble stiftet av Johan Falkberget, Sigmund Stafne, Olav Kvikne, Kåre Prytz og Lars Aas. Det konstituerende møtet fant sted 14. oktober 1949. Senere kom også Per Aas med i redaksjonen.

Hensikten med etableringen var å sende ut publikasjoner, m. a. juleheftet Jul i Fjellheimen, for å skape forum for de mange lovende evner som finnes i fjellfolket. Vi mener det vil være av betydning å gjøre de i våre distrikter som skriver og tegner, mer kjent for folket ved å bringe gode artikler, fortellinger og illustrasjoner.

 

Forlaget gjenreises

Forlagsvirksomheten lå nede tidsrommet 1970-1993 før Aage Aas, Tor Inge Mølmann og Johannes Sundt gjenreiste Fjellheimen Forlag i 1994. Senere har Tor Enget kommet til.

 

Samme år kom den 22. årgangen av Jul i Fjellheimen. Slik har det fortsatt hvert år siden,.

Fra 1995 har forlaget gitt ut Røroskalenderen hvert år.

 

 

 

Du kan nå handle bøker, tidsskrifter og Røros-kalenderen her fra våre nettsider.

 

Nye utgivelser på Fjellheimen Forlag:

 

Kølbrenning, kølkjøring og bosetting
fra Narjordet mot Drevsjø


Forfatter: Arne Ryen

 

 

Framstilling av trekøl til drift av Røros Kobberverks smeltehytter foregikk i 257 år fra 1645 til 1901. Asbjørn Ryen har nedlagt et veldig omfattende arbeid gjennom  4-5 tiår for å beskrive denne trekølhistoria.

 

Pris: kr 490,-

 

Les mer.....