Bokutgivelser

Kølbrenning, kølkjøring og bosetting fra Narjordet mot Drevsjø
Forfatter: Arne Ryen

 

Framstilling av trekøl til drift av Røros Kobberverks smeltehytter foregikk i 257 år fra 1645 til 1901. Asbjørn Ryen har nedlagt et veldig omfattende arbeid gjennom  4-5 tiår for å beskrive denne trekølhistoria i området som Røros Kobberverk definerte som skogdistrikt fire og fem, som berører deler av kommunene Os, Tolga, Engerdal og Rendalen.

 

Han har registrert, tegnet ned og tolket hele 917 kølbruk fordelt over hele undersøkelsesområdet! Leseren får innblikk i hvordan bosettinga vokste fram i kjølvannet av kølbrenningsaktiviteten. Boka på 311 sider i A4 format har et veld av bilder, kart og tabeller.

Johan Falkberget - Avgjørende år

 

Forfatter: Hans Svenne

Ny bok fra Hans Svenne utgitt på Fjellheimen Forlag SA. Boka omhandler Johan Falkbergets avgjørende år 1907 - 1922, og ikke minst hans reise til Finnmark. Dette er en bok som alle elskere av Falkberget bør lese

I Svartvika stod døran bestandig oppe

 

Forfatter: Astrid M. Sæther

Historier fra liv og virke hos svartvikfolket i Femundsmarka. 180 flotte bilder.

I lyset fra en bergmannslampe
-med bestemor i Falkbergets fotefar

 

Kirsti Aasen er født i Vingelen i nord-Østerdal i 1941.Hun er utdannet organist og teolog og var i perioden 1975-2011 prest i Kampen menighet i Oslo. Kirsti Aasen har hele sitt liv arbeidet i skjæringspunktet mellom kirke og kultur. Hun var mange år leder av Grundtvigsselskapets norske avdeling og er medlem av Falkbergetringen

Hun var i mange år leder av Grundtvigselskapets norske avdeling og er medlem i Falkberget-Ringen. – Hun har tidligere utgitt bøkene: «Alle mine kilder» (Land og kirke Gyldendal 1986), «Fra hjertet» Tanker rundt et tideverv (Emilia 1999) og «Påske og pinse utsprang av jul» (Kolofon 2013).

 

Nå har vi gleden av å kunne utgi hennes nye bok "I lyset fra en Bergmannslampe". Kan kjøpes direkte fra forlaget eller via bokhandel !

 

 

Minnesmerker i Røros

Arne Indseth har i sin bok Minnesmerker i Røros kommune identifisert vel 75 minnesmerker i kommunen med kart og foto og omtale. Boka koster kr. 370.- og er en fin julegave til slekt og venner. Kan kjøpes hos Amneus bokhandel, Coop marked Brekken og Glåmos og direkte fra forlaget. Boka kan også bestilles via hjemmesiden til Fjellheimen Forlag SA eller ved mail tiil : aage.aas(a)fjellheimenforlag.no eller over telefon 917 00 237.

Setrer i Rørostraktom

 

Utgiver : Røros museums- og historielag i samarbeid med Fjellheimen Forlag SA. Boka er på 324 sider og omhandler nest 300 setrer i Rørostraktom

 

Forfattere er: Roar Dille, Ragnar Løkken og Peder Gullikstad

 

Johan Falkberget - til Roma og tilbake

 

For første gang siden 1911 blir Falkbergets reisebrev og fortellinger fra stipendreisen til ITALIA utgitt. Boka er spennende lesning og inneholder alt fra humor og politikk til en aldri så liten beundrerinne.

 

Forfatter er Johan Falkberget og Hans Svenne.

Rørosordboka

Redaktører av boka er Ingeborg Donali og Kari Indseth. Tegninger av Sverre Ødegaard.
Boka bygger i tillegg til forfattere/redaktørene Donali og Indseth, på stoff samlet av Sverre Ødegaard og ordbokkomiteen bestående av Reidar Laulo, Johan Mølmann, Grete Feragen, Kåre Sandnes.

 

Rørosordboka er klar for salg fra 1. oktober 2015. Salgssteder er Amneus Bokhandel, Rørosmuseet og ved bestilling fra alle landets bokhandlere, foruten kjøp via Fjellheimen Forlags hjemmeside eller ved dirkete kontakt med forlaget over telefon 917 00 237 eller mail: aage.aas(a)fjellheimenforlag.no. Boka er uten tvil årets gave til jul eller åremålsdager.

Johan Falkberget – en bibliografi i Norge 1879 – 2013

Forfatter: Hans Svenne

 

Med bind III avslutter bibliografen Hans Svenne fra Drammen sitt store arbeid med då samle alt som er skrevet av og om forfatteren Johan Falkberget 1879 – 2014. Et kjempepraktverk på nesten 500 sider. Den må sees! Bindet følger forfatteren fra hans første fortelling. Hytten ved Vesle-Klætten, som stod på trykk i rørosavisa Fjell-Ljom i 1899 og fram til 2014. 115 år med Johan Falkberget og hans bøker, når de kom. oversettelser til 23 språk og hans bidrag i publikasjoner, hefter, blad, anmeldelser, brev, hilsninger etc. alt samlet mellom to stive permer, en glimrende oversikt over hvem forfatteren hadde kontakt med og hvem som har skrevet artikler når og hvor. Det er kvintesensen i Hans Svennes praktverk.
Et oppslagsverk for alle Falkberget-elskere.

Kølfogden Hedstrøm - Mysteriet i Falkbergets diktning.

Forfatter: Eiliv Grue

 

Noe er sikkert. Han er en av de mest forunderlige og gåtefulle skikkelser i litteraturen.Drept og stått opp igjen. Omflakkende uten bosted. Men alltid tilstede når An-Magritt trenger ham. Han kan ri strekningen Falun - Gropa i Gauldalen på noen klokkeklemt. Han ferdes like ubesvært dag som natt. Han sprenger alle grenser for fantasi, fornuft og sanselighet. Han kna være fryktet, hard og streng men hans dommer er alltid rettferdige.

Ren energi!

Fra e-kraft til e-post og ellers lite tå kvart. Redaktør: Johannes Sundt. Redaksjonskomitè: Anders Rønning, Stein K- Øie, Martin Moholt


Møt Brostrup Marius Müller, Emil Julius Knudsen, Henrik Grønn, P. A. Gjelsvik, Jens A. Flor, Sverre Woldsund, Odd Rymoen, Peder Gullikstad, Kåre Guldal P. A. og Knut Dille, Ole T. Tronsvang og Anders Rønning samt flere hundre andre personer i arbeidet med å utvikle konsernet Røros Elektrisitetsverk AS, i dag bestående av seks avdelinger og to datterselskap.

 

250 sider, 300 bilder, faksimiler og illustrasjoner

Kobber - Leire -Ord
Malerier, keramikk, akvareller og makrofoto: Bente M. Strømmen
Forfattere: Arve G. Lønnum og Vibeke C. Strømmen
Forsidefoto: Martin Fossen


Forlagets 15. bokutgivelse er ei flott kunstbok. Den ble lansert samtidig med åpningen av kunstutstillingen til Bente M. Strømmen i Smelthytta på Røros i midten av november 2011.
Sentralt i motivkretsen til Bente M. Strømmen står en kunstnerisk utvikling fra et naturalistisk ståsted til et mer abstrakt uttrykk, fra de opprinnelige uttrykkene i olje, akryl og akvarell til leire og kobber der lavbrenningsteknikken RAKU er stikkordet.
Min røde trå i en kunstnerisk sammenheng er å skildre et folk på vandring, på søken etter disse sentrale verdiene. Nå har folkene kommet fram.
168 sider med flotte fargebilder.

 

Sammen om matglede
Helge Christie


Rørosregionen har opparbeidet seg ry som ledende i Norge innenfor lokal matproduksjon. Herdan er dette mulig, her hvor karrige bygdesamfunn klamrer seg fast oppunder skoggrensa langt inne i landet? Hvilke tradisjoner for mat, smak, delikatesser, oppskrifter og appetitvekkende opplevelser knytter seg til dette landskapet? Om hvordan tenker de som produserer maten ? Denne boka handler om menneskene, naturen og kulturen i Røros-traktene. Her bor det produsenter som tar vare på mattradisjonene våre, og serverer dem på nye måter for nye generasjoner. Et eksempel på det er Rørosmeieret, som feirer 10-årsjubileum i 2010. Meieriet vokste fram gjennom et enormt felles løft i regionen sammen med Rørosmat, Smakeriet og det lokale matengasjementet.

Bergstaden Røros
Sverre A. Ødegaard, tekst og tegninger, Jiri Havran, foto


I 1980 kom bergstaden Røros med på UNESCO’s verdensarvliste og fikk dermed status som ett de viktigste minnesmerkene i verden. I denne boka illustreres denne kulturarven i tekst og bilder. Boka tar oss med gjennom Bergstadens egenartede trehusmiljø, bak fasadene og på en spennende historisk vandring i tekst og bilder.

 

Gatenavn på Sta’a, Røros Museums- og historielag
For mange er gata eller plassen der vi bor, ei postadresse uten mening, men bak navnet skjuler seg forklaringer og historier. Formålet med boka er å trenge bak navnet, gripe fatt i røttene og opprinnelsen til gata, veien eller veta og gi deg muligheten til å være mer reflektert neste gang navna brukes.

 

Tater-Erik og Erika

Jens Trøan, Helge Ness, tegninger

 

Skildringene av hovedpersonene i boka må leses i sammenheng. Det var bakgrunnen for at Fjellheimen Forlag samlet de to fortellingene i ei bok ved nyutgivelsen i 1950. Forlaget kom med 2. opplag i 1999. Her er ortografi og setningsbygning tillempet dagens rettskriving. Det er også satt titler på hvert kapittel.


Kampen om Hørtdalsbudeia

Terje Holm, John Arne Moseng, tegninger

 

Ei enkel, lita fortelling med et velkjent tema, et trekantdrama med Os- og Rørostraktene som kledelig koloritt. Hovedpersonene i denne bonderomansen fra karrige fjellstrøk skildres med frodig humor og saftige karakteristikker. Spenningen stiger. Hvem får den vakre budeia til slutt, Hummelfjellgubben eller Brufossnøkken?


K. E. S. Lund 60 år i sangens og musikkens tjeneste, Kjell Haanes.
Boka ble utgitt i anledning 100-årsdagen for hans fødsel, 12. februar 1899.

 

Karl Eugen Sundt Lund ble en legende på Røros. Han preget sang- og musikklivet i Rørosdistriktet gjennom to generasjoner som instruktør, dirigent, komponist, arrangør og pianist. Boka følger i fotsporene til mannen, som bare gikk under navnet KES.


I livssynskampens brennpunkt, Hall Trøan Galaaen
I denne menmoarboka skildrer forfatteren sitt spennende liv, yrkesmessig og som forkjemper i livssynskampen i vårt land og sitt brennende engasjement for fred og humanitær innsats blant nødstilte i Europa. Hall Trøan Galaaen er født i grenda Galåen vest for Røros. Han var i mange år en sentral skikkelse i Human-Etisk Forbund.


Rullan går! Martna i 150 år, Johannes Sundt og Stig Aspaas
Denne jubileumsboka kom ut til den 150. Rørosmartnan i 2003. Rørosmartnan ble offisielt opprettet i 1854, men boka skildrer Bergstaden som handelsplass allerede fra midten av 1600-tallet da Røros kobberverk ble opprettet (1644-1977).

 

I tekst og bilder skildres handel og samkvem, kjøpmenn og ferdasgårder, teater og revy, spell og dans, servering og basarer, ja, alt en forbinder med det hederskronte arrangementet.


Ung på Røros under krigen

Redaksjonskomité: Kjell Bohlin, Arne Kokkvoll og Sverre Gullikstad

 

Mange er i ferd med å bli historieløse når det gjelder vår nære fortid. Noen av dem som vokste opp på Røros under krigen, gikk sammen om å skrive denne boka fra 1998, som lenge har vært utsolgt. Her foreligger 2. opplag, ei beretning fra 20 personer, som har skrevet hvert sitt avsnitt, alle tenåringer på Røros under okkupasjonen.

Endelig foreligger tredje opplag av denne boka.

Unge osinger i krigsår, Tore Myre
Boka skildrer i tekst og bilder okkupasjonstida i Os, 1940-1945. Tore Myre er levende opptatt av krigsåra generelt og forholdene i Os spesielt. Han tok initiativet til bokprosjektet og er bidragsyter og redaktør av Unge osinger i krigsår. Forarbeidet til boka startet sent på høsten 1998.

 

 

 

 

Gjermunds-Karenius, Erling Måna
Heftet har undertittelen Bohem i bygd og skog og omhandler alvdølen Karenius Gjermundshaug. Om han går det mange artige historier! Erling Måna har samlet og ført dem i pennen. Gjermunds-Karenius var nummer fire i en søskenflokk på åtte.

 

Brorsønnene Magne, Ottar og Olav var blant de beste kombinertløperne i Norge i åra etter krigen.

HELGE NORDAHL

Begynnersjel og sjeleleder

Et Victor Hugo-motiv i

Johan Falkbergets diktning

I boka viser forfatteren det litterære slektskapet mellom Victor Hugo og Johan Falkberget og dokumenterer at dikteren på Ratvolden var internasjonalt orientert og fortsatt er nyskapende og aktuell. Gjennom en omfattende analyse påpeker Helge Nordahl at det sentrale motivet i De elendige også er et bærende element i Brændoffer, Den fjerde nattevakt, Christianus Sextus og Nattens brød. Illustrert

HANS SVENNE

Johan Falkberget utenfor Norge
Med bind II avslutter bibliografen Hans Svenne fra Drammen sitt store arbeid med å samle alt som er skrevet av og om forfatteren Johan Falkberget, 1879-1967. Bind I omhandler Johan

Falkberget i Norge, Univeristetbiblioteket i Oslo 1993.

 

Bibliografen har arbeidet i 30 år med å ferdigstille de to manuskriptene. De to bindene dekker nær 550 sider og følger forfatteren fra hans første fortelling, Hytten ved Vesle-Klætten, som stod på trykk i rørosavisa Fjeld-Ljom i 1899, og fram til 2009.

 

110 år med johan Falkberget; hans bøker, når de kom, oversettelser til 23 språk og hans bidrag i publikasjoner, hefter, blad, anmeldelser, brev, hilsninger etc.., alt samlet mellom to permer, en glimrende oversikt over hvem forfatteren hadde kontakt med, og hvem som har skrevet artikler når og hvor. Det er kvintesensen i Hans Svenne sine to bind av og om Johan Falkberget i og utenfor Norge. Et oppslagsverk for alle Falkberget-elskere!